Hakkımızda

    Eğitim gibi; bir ülkenin sosyal, ekonomik, kültürel yapılarına doğrudan etkisi olan bir alanda anaokulundan liseye kadar tüm yaş grupları ile edindiğimiz 25 yıllık bir yaşantı geçmişiyle yola çıktık. Bu yolculukta, hızla değişen dünyada eğitim kurumlarının ve eğitim sistemlerinin kendilerini değiştirme çabalarına şahit olduk. Bu bizi heyecanlandırdı. Alışkanlıklardan vazgeçmek, yeni alışkanlıklar geliştirmekte eğitim için çalışan tüm paydaşlarla akıl büyütmek gerektiğine inandık. Artık yaşam öyle hızlı değişiyor ki eski deneyimler yeni sorunlara çare olmuyor. 

    Biz Windmill’i kurarken bu değişimin bir parçası olmayı hayal ettik. Artık kemikleşmiş sorunlarla mücadele etmek yerine yepyeni yapılar ve sistemler kurmak gerektiğine inanıyoruz. Eğitim kurumlarının mekânsal yapılarından tutun da tüm programlarına, tüm uygulamalarına, eğitimcilerin öğrenme ihtiyaçlarına, velilerin bakış açılarına en önemlisi de çocukların gelecek umutlarına yeni uyaranlar eklemek gerekiyor.

    Sözde kalan ve 21. yüzyıl için hala aynı yapı ve sistemler içinde ulaşmaya çalıştığımız amaçları gözden geçirip, yeni ortak amaçlar geliştirmek gerekiyor. Değişim her zaman sancılı, riskli, rahatsızlık vericidir. Windmill’de tecrübelerimizi, değişimi sağlayacak enerji, dayanıklılık, destek, çözüm, ikna için kullanıyoruz. İnanıyoruz ki; ‘Geleceği tasarlamak, bugünü iyi yönetmekten geçer.’

    Eğitimde; fırsat eşitliği, değişen eğitim liderliği, ilgi çekici içerik geliştirme, teknoloji kullanımı, farklılaşan öğretmen ve öğrenci rolleri ve mekânsal sınırları kalkan okullar için yeni ufuklara umutla bakıyoruz. Biz, birlikte bu değişimi sağlarız.


NURDAN ELLEZ

WINDMILL EĞİTİM DANIŞMANLIK

KURUCU/ EĞİTİM DANIŞMANI

 

WINDMILL KİMDİR?

Windmill 2017 yılında ‘Geleceği Tasarlamak, Bugünü İyi Yönetmekten Geçer!’ sloganıyla yola çıktı. Eğitim yöneticileri, eğitimciler, uzmanlar ve anne babalardan oluşan eğitim danışmanlık şirketidir.


NEDEN VAR?

Windmill ülkemiz için eğitimde ‘okul, başarı, uygulama, hedefler, öğrenen, öğreten’ kavramlarının yeniden tanımlanması gerektiğine inanıyor. Eğitimin daha verimli bir yapıya kavuşması hayali için değişimi zorlamanın çaba-değer olduğu inancıyla çalışmaktadır.

  

NE YAPAR?

·         Windmill okullar, eğitimciler, aileler iş birliği ile çocuklar için yeni eğitim tasarımları yapar.

·         Kuruluş aşamasındaki okullarda yenilikçi sistemlerini tanımlamada, programlarını oluşturmada ve uygulamalarda çerçeveler oluşturur.

·         Kurumlar için gereken uzman desteğini sağlar.

·         Okulların yabancı dil, okuma kültürü, düşünme becerileri, disiplinler arası proje gelişimi gibi değişim gerektiren alanlarında danışmanlığını yapar. Kurumların eğitimlerinde yararlanabilecekleri farklı platformlarla iş birliklerini sağlar.

·         Öğretmen alımlarında değerlendirmeler yapar.

·         Eğitimciler ile öğretmen gelişim programları yürütür.

·         Aileler ile çocukların eğitimlerine ve gelişimlerine özel sorunları tartışır, ailelerin eğitim beklentileri konusunda yönlendirici olur.

·         ‘Evde eğitim’ kavramı için ailelere danışmanlık yapar.

·         Öğrenciler ile kitaplar aracılığı ile buluşarak Türkçe ve İngilizce atölyeler yapar.

 

NASIL?

·         Eğitim kurumları ile yıllık danışmanlık anlaşmaları yapar.

·         Haftalık toplantılar ile birlikte oluşturulan hedeflere ulaşılması için değerlendirmeler yapar.

·         Windmill çatısı altında eğitimci ve ailelere açık eğitimler düzenler.

·         Uzmanlar ile birlikte seminer ve söyleşiler düzenler.

·         After Dinner Before Bed, First Skills, Çocuk Kitapları Gündemi gibi programlar hazırlar ve uygular.

Geleceği tasarlamak, bugünü iyi yönetmekten geçer.